لیدی گاگا و نمادگرایی

این مطلب با عنوان لیدی گاگا، عروسک خیمه شب بازی انجمنهای سری در /vigilantcitizen.com/musicbusiness/lady-gaga-the-illuminati-puppetمنتشر شده شامل تصاویر و ویدئوهای مورد بحث نمادگرایی لیدی گاگا آنچنان آشکارست که شخص از خود […]

خواندن مطلب →

بررسی نابینایی ادراکی- هیچ کشتی نمی بینم

کاوشگران اروپایی دریافتند مردمان بومی قادر نیستند کشتی های بالابلند آنان را ببینند- یا می دیدند؟ دیوید همبلینگ فوریه 2007 http://www.forteantimes.com/strangedays/science/20/questioning_perceptual_blindness.html آیا مردم در برابر پدیده هایی که توضیحی برایش […]

خواندن مطلب →