آلودگی های محیط زیست و عدم مدیریت پسماند در جمهوری اسلامی ایران

از تاربرگ ملیون ایران؛ http://melliun.org/iran/72542 اشاره: رویداد جانبی نهاد غیر دولتی «سودویند» در حاشیه «سی امین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل» در ارتباط با «آلودگى زیست محیطى و مدیریت […]

خواندن مطلب →

جستجو برای حیات فرازمینی باید آب، اکسیژن و کلروفیل را هدف بگیرد. مایک وال

Search for Alien Life Should Target Water, Oxygen and Chlorophyll By Mike Wall, Senior Writer | September 30, 2014 http://www.space.com/27294-alien-life-biosignatures-chlorophyll.html {این تصویر مفهومی هنرمندانه کپلر-186f را نشان می دهد، نخستین […]

خواندن مطلب →