برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان

برخی از کارگزاران کشتار تابستان ۶۷ در تبریز و آذربایجان از تاربرگ ایران گلوبال فشرده ای درباره کارنامه و کارکرد برخی از کارگزاران کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال ۱۳۶۷ […]

خواندن مطلب →

بعد از ویکی لیکس !- اسماعیل هوشبار

از تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221765%22 بعد از انتشار اسناد جدید ویکی لیکس و رابطه رجاله های کوتوله ایرانی با شاهان وشیوخ عرب وحکایت تکراری پول طیب و طاهرعلیرضا نوری زاده […]

خواندن مطلب →

سوگند زيباکلام به موی محمد بن عبدالله و سرسپردگی روشنفکری – جلال ايجادی

جلال ايجادی؛استاد جامعه شناسی در دانشگاه فرانسه؛idjadi@free.fr http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221214%22 واقعيتی است که بخش مهمی از روشنفکران و قلم به‌دستان ايران دين‌خو هستند و خواسته يا ناخواسته برای ادامه يک ايدئولوژی دينی […]

خواندن مطلب →