بدون تغییر ساختاری امکان تغییر فرهنگی نیست -م. روشنی (سیروس)

از تاربرگ ایران لیبرال، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222710%22 ساختار بعضی از جامعه شناسان که تیتر دکتر ی را نیز با خود یدک می کشند مخالف سر سخت تغییر ساختار رژیم در ایرانند .. […]

خواندن مطلب →

در خاورمیانه، قوانین توهین به مقدسات روش مطلوبی برای ساکت نگاه داشتن مخالفان است.

In the Middle East, blasphemy laws are the favoured way to silence dissent; Jan 27th 2015 http://www.economist.com/news/international/21640747-middle-east-free-expression-rarity-blasphemy-laws-are-favoured-tools?zid=308&ah=e21d923f9b263c5548d5615da3d30f4d خاورمیانه از هر لحاظ تقریبا بدترین منطقه ی دنیا برای آزادی بیان است. […]

خواندن مطلب →

آزادی بیان حق همه است- اسماعیل هوشیار

برگرفته از ایران لیبرال ؛http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221394%22 دو نامه به یک عمه -بی نام از داخل ایران در دوم فوریه یک نامه به بی بی سی فارسی نوشتم. علت نگارشش اشاره به […]

خواندن مطلب →