انتخابات آزاد

انتخابات آزاد …. کاریکاتور اثر راینر اهرت، کاریکاتوریست آلمانی. انتخابات آزاد در یک سیستم حکومتی غیر دموکراتیک، شعاری برای فریب مردم و مشروعیت دادن به حکومتی غیر مردمی ست. منبع: […]

خواندن مطلب →