جشن نوروز

از برگه Magical Persia – فیسبوک قدیمی‌ترین اشاره به عدد هفت در سفره نوروزی اشاره ابوریحان بیرونی در کتاب اثارالباقیه است که این سفره هفت رقمی را از زمان جمشید […]

خواندن مطلب →

کوشش دانشمندان ما در بکار گیری واژگان پارسی

برگه فرهنگستان زبان پارسی در فیسبوک دانشمندان ما، در نوشته‌های پارسی خود، می‌کوشیده‌اند که واژه‌های پارسی برای پدیده‌‌های علمی تازه برگزینند که شوربختانه پس از سدۀ پنجم این روش کمتر […]

خواندن مطلب →