شاه و رعیت در محکمه کسروی

علی مرادی مراغه ای- از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک گروههای زیادی هستند که چشم دیدن کسروی را ندارند از متشرعین گرفته تا هویت طلبان قومی که بخاطر اظهار […]

خواندن مطلب →

گرامی باد شصت و نهمین سالگرد گُواکی (شهادت) زنده یاد استاد احمد کسروی تبریزی

برگه Persian Gulf فیسبوک شصت و نه سال پیش در چنین شوم روزی، اهرمنان اندیشان و مزدوران بیگانه، جان یکی از فرهیخته ترین، آزاده ترین و شایسته ترین فرزندان ایران […]

خواندن مطلب →