گرامی باد شصت و نهمین سالگرد گُواکی (شهادت) زنده یاد استاد احمد کسروی تبریزی

برگه Persian Gulf فیسبوک شصت و نه سال پیش در چنین شوم روزی، اهرمنان اندیشان و مزدوران بیگانه، جان یکی از فرهیخته ترین، آزاده ترین و شایسته ترین فرزندان ایران […]

خواندن مطلب →