آن کسانی که میگویند ما عقب افتاده ایم و خارجه از ما پیشرفته تره احمقند- ملاحسنی

بازنشر در ایران گلوبال یکشنبه31-06-92؛ 31/http://www.iranglobal.info/node/25310 یکی از دانشمندان مطرح بلاد اسلام بی شک آقای حجت السلام حسنی امام جمعه ارومیه است: یکی از کشفیات ایشان این است که بیان […]

خواندن مطلب →