داستان ضحاک

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک داستان ضحاک یکی از جالب‌ترین قصه‌های شاهنامه است : ۱ – ضحاک عرب است و پایتخت او بیت‌‌المقدس است ولی بر ایران ‌زمین […]

خواندن مطلب →