آیا مملکت در خطر است؟ منصور بختیار

از «ایران لیبرال» بعد از چهل سال راه پر پیچ وخم مبارزه با رژیم اسلامی، گروه‌های اپوزسیون ‌و حتی خود رژیم هم بر این موضوع هم‌عقیده شده‌اند که اوضاع سیاسی […]

خواندن مطلب →

فارس و غیرفارس؟ فارسی‌زبان و غیرفارسی‌زبان؟

از برگهGholamreza Jalili در فیسبوک بخش یکم مفاهیم و مقولاتی چون فارس و غیرفارس، آریایی و غیرآریایی، اقلیت و اکثریت، اقوام و قومیت‌ها، مناطق قومی، زبان محلی، زبان مادری، قوم […]

خواندن مطلب →

دکتر محمد مصدق: کمونیزم را بهانه کردند تا صد سال دیگر نفت ما را غارت کنند

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان و برگه دکتر مصدق در فیسبوک «اگر من را به اعدام هم محکوم کنند، نمی پذیرم که در مملکتی قانونی شاه بتواند […]

خواندن مطلب →

استانداردهای مکتب مصدق و تئوری حکومت ملى – فرهنگ قاسمی

مصدق يک سياست‌مدار منطقی و ناخدايی بود که هدفش استقلال و رهايی ملت ايران از استثمار و استبداد می بود. او می‌خواست حکومت ملی را در ايران بنا نهاده و […]

خواندن مطلب →