روسیه و سوریه-رامین کامران

از تاربرگ ایران لیبرال ؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221885%22 دخالت نظامی مستقیم و عیان روسیه در جنگ داخلی سوریه آخرین نمونۀ عرض اندام این کشور در صحنۀ جهانی و در مقابل ترکتازی های […]

خواندن مطلب →