اشغال ایران بزرگ از سوی بیگانگان در 500 سال گذشته

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک ●جنگ چالدران 1514 جدایی کردستان ●پیمان زهاب (قصر شیرین) 1639 جدایی میان رودان ●اشغال بحرین و قطر و امارات و شرق اربستان بدست […]

خواندن مطلب →

۴۳مین سالگرد آزادسازی بوموسو، تنب و تنبو در خلیج فارس از اشغال بریتانیا.

برگه Persian Gulfفیسبوک نهم آذرماه برابر با ۳۰ نوامبر، چهل و سومین سالگرد آزادسازی سه آبخوست (جزیره) بوموسو (ابوموسی جعلی[*])، تنب (بزرگ) و تنبو (کوچک) در خلیج فارس، پس از […]

خواندن مطلب →