معنای چند اصطلاح-4

به اسب شاه گفته یابو در زمان محمدعلی شاه قاجار، چوپانی گوسفندانش را در مظهر قنات شاه اب می داده، گوسفندان به یکدیگر فشار آورده و پشکل یکی ازآنها بطور […]

خواندن مطلب →