هزار فاميل

از برگه گروه تاریخ و فرهنگ ایران-زمین-فیسبوک برگرفته شده از:هزار فاميل-علی شعباني ، صفحات 34 و 35. «حاج ابراهيم خان كلانتر معروف به اعتمادالدوله از وزرايي است كه با دسیسه […]

خواندن مطلب →

روروز ملی خلیج فارس: به یاد پادشاهی که عشقش ایران بود و کمر به بهروزی و آزادیش از چنگال بیگانگان بست، شاه عباس بزرگ

برگه Persian Gulf فیسبوک شاه عباس بزرگ پس از شاه اسماعیل، نامدارترین پادشاه سلسله صفوی بود، که سلطنتش نقطه اوج و شکوه آن سلسله ایرانی بشمار می رود. شاه عباس […]

خواندن مطلب →