آزادی بیان حق همه است- اسماعیل هوشیار

برگرفته از ایران لیبرال ؛http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221394%22 دو نامه به یک عمه -بی نام از داخل ایران در دوم فوریه یک نامه به بی بی سی فارسی نوشتم. علت نگارشش اشاره به […]

خواندن مطلب →

تحليلي بر رازهاي تداوم شكست اصلاح طلبان؛ ثمره والس رقصيدن پنهاني با شيطان! دکتر کاوه احمدی علی آبادی

برگرفته از سایت ایران گلوبال http://www.iranglobal.info/node/34364 داستان انحراف اصلاح طلبان از جنبش سبز و حتي مبارزات مدني شان نيز درس گرفتني است. نبايد اين واقعيت را ناديده بگيريم كه بسياري […]

خواندن مطلب →

روحانی بر صراط راستِ احمدی نژاد – محمد قراگوزلو

سایت رنگین کمان؛ http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=13794:2014-05-10-15-07-49&catid=34:politique&Itemid=86 صرفِ نظر از برخی اختلافات درون طبقاتی- مانندِ نحوه ی سلب مالکیت و شیوه ی انباشت سرمایه- قدر مسلم این که دولت های جمهوری اسلامی در […]

خواندن مطلب →