بلندگوها در انحصار کیست؟ رامین کامران

http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222376%22 انحصاری که مافیای اصلاح طلبان در رسانه های خارج از کشور ایجاد کرده است، در کمتر موردی به اندازهُ خبر مرگ هاشمی رفسنجانی مؤثر عمل کرد و در عین […]

خواندن مطلب →

اشخاص مفصله الاسامی- رامین کامران

برگرفته از ایران لیبرال-http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222360%22 اخیراً اعلامیه ای پخش شده که نظایرش را قبلاً دیده بودیم و باز هم خواهیم دید. نقطۀ شروع سر و صدایی که این یکی ایجاد کرده، […]

خواندن مطلب →

احضار گذشته برای سرکوب آینده -فرج سرکوهی

حجاریان. کابوس انقلاب یا بن بست اصلاحات؟(2)فرج سرکوهی نشر در اخبار روز ، باز نشر تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221845%22 تقلیل انواع اصلاح طلبی به «اصلاح طلبی حکومتی»، پوشاندن تفاوت های […]

خواندن مطلب →