دکتر محسن رنانی: اصلی‌ترین ابزار‌های هدایت اقتصاد ایران از کار افتاده است

دنیای صنعت؛ بازنشر در تاربرگ ملیون؛ http://melliun.org/iran/45414 به گزارش دنیای صنعت، کارشناسان اعتقاد دارند نبود یک فرمانده اقتصادی در کشور تدوین و اجرای سیاست‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده […]

خواندن مطلب →

فرصت‌ها و چالش‌های فاز دوم هدفمندی یارانه ها -محسن رنانی

هدفمندی یارانه‌ها بزرگترین جراحی پس از اصلاحات ارضی در کشور است هنگام اجرای فاز اول از این شش ویژگی تنها یکی یعنی تشخیص درست بیماری محقق بود… آری می گفتند […]

خواندن مطلب →