تکرار تاریخ: ترجیح جنگ بر بقای رژیم منفور

ایران بین دو انقلاب – آبراهامیان- از برگه Amir Albert‏ در گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین اقدامات رضا شاه برای ایجاد وحدت و یکپارچگی ملی نارضایتی‌های زیادی در میان […]

خواندن مطلب →

مبارزه با حکومت مذهبی کار پیروان همه ی مذاهب است- حسن بهگر

از تاربرگ «ایران لیبرال» ، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%223412%22 ملایان پس از انقلاب با دروغ و نیرنگ به میدان آمدند. نه تابع عقل بودند و نه به فکر ایران و مصلحت و آینده […]

خواندن مطلب →