چند مبنای نظری برای تغییر سیاسی در ایران-مجید توکلی

همه‌ی مشکلات، سیاسی است. در دوران تمامیت‌خواهی، همان سلطه، تبعیض و رانتی که در سیاست موجب فرودستی، تحقیر و حذفِ غیرخودی‌ها می‌شود؛ در اقتصاد، فرهنگ و اجتماع هم(به‌میزان غیرخودی‌بودن و […]

خواندن مطلب →

هنگامی که امنیت، بهانه ودستاویزی برای خودکامگی و اختناق می شود.

از برگه دکتر محمد مصدق رهبر ملی ایرانیان-فیسبوک منبع:رنج های سیاسی دکتر محمد مصدق، یادداشت های جلیل بزرگمهر، به کوشش عبدالله برهان، ص ۱۱۳-۱۱۴ ——————- دکتر میلیسپو آمریکایی به سمت […]

خواندن مطلب →

هشدار امنیتی بابت تغییرات جدید در سیستم فیلترینگ ایران

برگرفته از توانا تک 92/07/19 http://tech.tavaana.org/fa/Iran-has-Shutdown-google-ssl-search طی روزهای گذشته سیستم فیلترینگ ایران دچار تغییرات جدید شد. با اینکه بارقه‌هایی از امید برای رفع فیلتر فیس‌بوک و توییتر به چشم می‌خورد […]

خواندن مطلب →