ای که جا خوش کرده روی منبری -محمدرضا عالی پیام(هالو)+ آمار بازداشتی های کشته شده

ای که جا خوش کرده روی منبری می‌کشی امثال سینا قنبری پایه های منبر خود می‌بری آبروی خویشتن را می‌بری هی بکش، هشتاد میلیون قنبری با همین کشتار خود می‌پروری […]

خواندن مطلب →

ﺁﯾﺎ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎﻝ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﭼﯿﺪﻣﺎﻥ ﺟﺎﻟﺐ ﺧﯿﺎﺑﻮﻥ ﻫﺎﯼ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺷﺪﯾﺪ؟

تاربرگ ملیون ایران، http://melliun.org/iran/64181 ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ ﺁﺫﺭ ﺑﻪ ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺧﺘﻢ ﻣﯽﺷﻮﺩ !!! ﺍﻧﻘﻼﺏ ﺑﻪ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻣﯽﺭﺳﺪ !!! ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﮔﺮﭼﻪ ﺩﺭ ﯾﮏ ﺍﻣﺘﺪﺍﺩﻧﺪ، ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻤﯽ ﺭﺳﻨﺪ […]

خواندن مطلب →

یاد یاران یاد باد ! اميرجواهری لنگرودی

برگرفته از http://news.gooya.com/politics/archives/2013/08/166095.php تابستان۱۳۹۲ amirjavaheri@yahoo.com دربیست و پنجمین یادمان قتل عام دهه شصت،دو تابستان ۶۰ و ۶۷ ما سوگوار این همه یارانیم تا زنده ایم ! « من اين روزگاران […]

خواندن مطلب →

بی خبری مطلق از وضعیت و شرایط خانواده های دهه ۶۰ دستگیرشده و فرزندانشان

بنابه گزارش های رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» بی خبری مطلق از خانواده های دهه ۶۰ دستگیر شده که در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ شکنجه گاه […]

خواندن مطلب →