ناامیدی به مثابه ایدئولوژی

امیرعلی بنی اسدی اول: مدتی پیش رفتم سخنرانی یک محقق ایرانی مقیم انگلستان در مورد بحران آب در ایران. سخنران ضمن شمردن مشکلات توضیح داد که نباید ناامید بود و […]

خواندن مطلب →