سگ

پارسینه؛ http://www.parsine.com/fa/news/254915/%D8%B3%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 جایگاه سگ نزد ایرانیان باستان ایرانیان از زمان بسیار کهن ارزش سگ را دریافتند و در زندگی یار و انباز خویش ساختند. آن چنان که در دین آنان […]

خواندن مطلب →

تابوی مظلومیت زن ایرانی – افسانه خاکپور

برگرفته از تاربرگ رنگین کمان؛ http://www.rangin-kaman.org/v1/index.php?option=com_content&view=article&id=16652:2015-08-31-11-45-54&catid=52:lesfemmes&Itemid=86 دو توضیح کوتاه در ابتدای مقاله برای خوانندگان لازم است یکی طرز نگارش و نبود ناخواسته نقطه چینی ویرگول همزه و غیرو است که […]

خواندن مطلب →

کار نیک و بزرگ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺯﺭﺗﺸﺘﯽ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﺭﺗﺶ درباره شاخاب پارس

برگه فرهنگ نژاده ایران کهن فیسبوک ، بازنشر از ﻣﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻫﻮﺍﯾﯽ، ﺷﻤﺎﺭﻩ ۲۷۵-بهروز نمیرانیان – تارنمای ﺍﻣﺮﺩﺍﺩ. ﺍﯾﻦ ﺧﺎﻃﺮﻩ ﺍﺯ ﺯﺑﺎﻥ ﺍﻣﯿﺮﺳﺮﺗﯿﭗ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﻣﻬﺪﯼ ﭘﺎﮎ ﺑﻨﯿﺎﻥ ﻭ ﯾﺎﺩﮔﻮﯾﻪ ﺍﯼ […]

خواندن مطلب →