دودمان های ایران – 2

از برگه Avisheh Yazdanfar –The Magic of Persia این فهرستی است از دودمان‌ها و شاهان اصلی ایران که در برگیرنده همه پادشاهی‌ها و شاهنشاهی‌های حاکم در گستره جغرافیایی ایران و حاکمان […]

خواندن مطلب →

واحدهای اندازه گیری در ایران باستان

از فیسبوک واحدهای اندازه گیری در ایران باستان: ارش=ذراع یک بهر=۲/۷سانت یک گره=۵/۵سانت یک چارک=۲۵سانت یک ارج=۵۲سانت یک گز=۹۰سانت یک ذرع=۱۰۴سانت یک کَبیز=۱۰۰متر یک گَریب=۱۰۰۰متر یک فرسنگ=۴۸۰۰متر

خواندن مطلب →

ایران و ایرانگرایی در گذر تاریخ -جلال خالقی مطلق

دکتر جلال خالقی مطلق، پژوهشگر برجسته ی ایرانی، دکتر خاور شناس و استاد دانشگاه هامبورگ است. برگرفته از: فصل‌نامه ی فروزش، شماره ی ششم؛ بانشر در ایران گلوبال؛ http://www.iranglobal.info/node/51498 نام […]

خواندن مطلب →

سگ

پارسینه؛ http://www.parsine.com/fa/news/254915/%D8%B3%DA%AF-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 جایگاه سگ نزد ایرانیان باستان ایرانیان از زمان بسیار کهن ارزش سگ را دریافتند و در زندگی یار و انباز خویش ساختند. آن چنان که در دین آنان […]

خواندن مطلب →

«دروغ» ریشه همه بدبختی های ایران و ایرانیست! و تنها راه نجات، پرهیز از دروغگویی و مبارزه با دروغ و دروغگوست!

باز نشر از برگه ی Persian Gulf‎‏ فیسبوک اگر به تاریخ ۱۳۰۰ و اندی سال گذشته (درحقیقت پس از یورش وحشیانه تازیان به ایران) کشورمان بنگریم، متوجه می شویم که […]

خواندن مطلب →