زن از ديد داستان نويسان معاصر (متن کامل)٭ – مهشید امیرشاهی

تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221627%22؛ ٭ اين سخنرانی به دعوت «انجمن متخصين» در سن خوزه (امريكا) در آوريل 1989 ايراد شد. در دعوتنامه ای كه از طرف انجمن شما برای ايراد […]

خواندن مطلب →

ما انقلاب می کنیم یا … – سیاوش ایراندوست

برگرفته از ایران لیبرال http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221581%22 انقلاب مشروطه و نهضت ملی دو نمونه ی موفق – البته نمونه های موفق زیادی وجود نداشته است – در میان شکست ها و عقبگردهای […]

خواندن مطلب →