چمروش ( Chamrosh )

چمروش پرنده ایست در اساطیر ایران، که در قله البرز زندگی می‌کند. او یاری رسان یکی از ایزدهای باستانی به نام بُرزایزد است و به دستور او انیرانی (بیگانگانی) را […]

خواندن مطلب →