ای که جا خوش کرده روی منبری -محمدرضا عالی پیام(هالو)+ آمار بازداشتی های کشته شده

ای که جا خوش کرده روی منبری می‌کشی امثال سینا قنبری پایه های منبر خود می‌بری آبروی خویشتن را می‌بری هی بکش، هشتاد میلیون قنبری با همین کشتار خود می‌پروری […]

خواندن مطلب →

۲۱ مهرماه سالگرد کشته شدن ددمنشانه دکتر زهرا بنی یعقوب آبکناری

http://www.iranglobal.info/node/26062 شش سال از کشته شدن ددمنشانه دکتر زهرا بنی یعقوب آبکناری گذشت – ….. من خودم جسد دختر نازنینم را دیدم، گلویش را بریده بودند، فرق راست سرش شکسته […]

خواندن مطلب →