سخنان 28

گرداوری از برگه های فیسبوک نظیر «کتاب خوار» و «،مینیمال هایی برای زندگی» و «سخنان ناب» و…… «بعد از هیتلر، همه‌ی آلمان درک کردند که او چه بلایی بر سر […]

خواندن مطلب →

از داشتن عقيده ­اي مخالف عقايدمردم بيمناک مباش، زيرا هر عقيده­اي که امروز مورد قبول است زماني مخالف عقيد مردم بوده است. برتراند راسل

از داشتن عقيده ­اي مخالف عقايد مردم بيمناک مباش، زيرا هر عقيده­اي که امروز مورد قبول است زماني مخالف عقيده مردم بوده است. برتراند راسل

خواندن مطلب →