یک خاندان ژن خوب- عراقچی ها

رشته توییت پدرپوتین می‌دانید که معاون ارزی بانک مرکزی کیست؟ مدیر کل امور بین المللی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران می‌شناسید؟ در این #سلسله_توئیت به معرفی خاندان #عراقچی و […]

خواندن مطلب →