روز ۲۸ مرداد، روز آموختن نه سوختن-کورش زعیم

روز ۲۸ مرداد، روز آموختن نه سوختن کورش زعیم هموند شورای مرکزی جبهه ملی ایران تهران – ۲۸ مرداد http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221837%22 شست و دو سال از روزی و رویدادی که سرنوشت […]

خواندن مطلب →

حمله اراذل و اوباش انگلیسی به لوییس سوارز و سکوت بی بی سی!

از تاربرگ Boycott BBC Persian فیسبوک؛https://www.facebook.com/Boycott.BBC.Persian حمله اراذل و اوباش انگلیسی (از جمله نماینده پارلمان انگیس و خواننده معروف) به لوییس سوارز و سکوت بی بی سی! مدتی پیش در […]

خواندن مطلب →