چگونه بغداد ، سهمگین ترین دژ نظامی مجهز به پیشرفته ترین سامانه های رادار و پدافند دفاع ضد هوایی و موشکی در کمتر از 72 ساعت سقوط کرد !؟ بمب الکترومغناطیسی ( Electromagnetic pulse )

گمان می رفت که اسکادران نامرئی نیروی هوایی ارتش آمریکا یعنی دو بمب افکن رادارگریز B2 شبح و F-117 بازِ شب که رکوردهای عجیبی از نظر تعداد و وزن بمب […]

خواندن مطلب →