16 نشانه برای وجود موجودات فرازمینی

منابع: http://blog.bamilo.com/…/16-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%D9%87…/ http://gizmopod.com/…/15-signs-alien-life-really-exis…/65172 بیگانه‌ها، فرازمینی‌ها، موجودات فضایی. از ما بهتران. اسم‌شان را هر چه که می‌خواهید بگذارید اما اگر فکر می‌کنید صحبت کردن در موردشان احمقانه و کودکانه است، بد […]

خواندن مطلب →

وطن فروشی و خیانت به ایران و ایرانی، تنها دریافت مزد از بیگانگان نیست!

برگه Persian Gulf فیسبوک آیا «وطن فروش و خائن» به کسی م یگویند که وطن و کشور خود را در برابر دریافت پولی به بیگانگان می فروشد، یا آیا شامل […]

خواندن مطلب →