ایرانی‌ها گفتند اهورامزدا نور است یعنی نورِ علم است و خداوند علم است و به تعبیر هگل خداوند آگاهی است…

برگه فصلنامه ی ایرانِ بزرگِ فرهنگیفیسبوک؛ (مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی/روزنامه اعتماد) ایران سرزمین كهنی است كه تاریخی كهن و طولانی دارد اما همه كشورها مثل ایران زمین صاحب تاریخ […]

خواندن مطلب →

«الوهیت زن و تندیسک های پیشا تاریخ» و « مفهوم «زن سالاری» در تاریخ انسان شناسی»

بن مایه : http://anthropology.ir/node/21559 و http://www.anthropology.ir/node/17622 1. تندیسک‌های ونوس در پیشاتاریخ سودابه فضائلی از دوران پارینه‌سنگی(عصر حجر قدیم) در مکان‌های مختلف جهان، زن‌-تندیسک‌هایی سنگی یا استخوانی به‌دست آمده، که باستان‌شناسان […]

خواندن مطلب →