هنوز تمام نشده-رامین کامران

از تاربرگ ایران لیبرال این که ترامپ طرفدارانش را بسیج کرده تا با فرستادنشان به واشنگتن در روز اعلام رسمی نتایج، روی کنگره فشار بیاورد، از ابتدا روشن بود و […]

خواندن مطلب →

سامان استبدادی مذهبی از درون می پاشد -هوشنگ کردستانی

از تاربرگ ایران لیبرال، http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%222642%22 آثار از هم پاشیدگی نظام استبداد مذهبی اکنون بیش از گذشته هویدا گشته است. بیان جزئیات آنچه در سی و هشت سال استقرار نظام مذهبی […]

خواندن مطلب →