مردی از آیرستون

از تاریخ وفرهنگ ایران زمین-فیسبوک امروز در موزه آرمیتاژ میگشتم وطبق معمول همه موزه ها، نخست با شتاب بدنبال بخش آثار باستانی مربوط به ایران میگشتم. بخشی از آثار باستانی […]

خواندن مطلب →

بخشش بخشی از پهنه ایران، بحرین، توسط محمد رضا شاه

هنگامی که انگلستان اعلام کرد قصد ترک خلیج فارس را دارد، «قضیه بحرین» هم دوباره مطرح شد. نزدیک به ده سال از مسکوت گذاشتن موضوع می‌گذشت اما حالا وضعیت متفاوت […]

خواندن مطلب →