دانش 6

New Model Could Show That Stephen Hawking Is Right About Black Holes; April 27, 2016 | by Alfredo Carpineti http://www.iflscience.com/physics/information-inside-black-holes-might-leak-out-somehow دانشمندان در ازمایشگاه یک سیاهچاله ساختند یکی ازدیرپاترین اسرار سیاهچاله […]

خواندن مطلب →