حکومت نظامیان؟- رامین کامران

حکومت نظامیان؟- رامین کامران موقعیت بحرانی حکومت اسلامی بر همه و از جمله طبقۀ حاکم اسلامی بسیار روشن است. دستگاه شان دارد میرود به سوی فروپاشی و سرآسیمه اند که […]

خواندن مطلب →

سه گزیده از هانا آرنت- به گزینشِ خوره کتاب

از برگه «خوره کتاب(کتاب خوار)‏» در فیسبوک {عکس: گرافیتی هانا آرنت اثر پاتریک_ولترز، بر روی دیواری در شهر هانوفر } هنگامی که جامعه‌ای به دروغ‌گوییِ سازمان یافته روی آورد و […]

خواندن مطلب →

آغاز و پایان توتالیتاریسم- ایوان کلیما- برگردان: خشایار دیهیمی

http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%22795%22 منبع:شهروند 1387 خرداد شماره 49 زمانی که آن وقایع انقلابی منجر به تجدید نظام دموکراتیک در چکسلواکی در 1989 در حال رخ دادن بود، از شباهت باورنکردنی کودتای منجر […]

خواندن مطلب →