بازگشت به انسان، افقی برای خروج از بن بست تاریخ سیاسی ایران- کورش عرفانی

از تاربرگ ایران لیبرال، اصل مقاله تاریخ سیاسی ایران، به معنای مدرن کلمه، از قیام مشروطیت آغاز می شود. ویژگی اصلی این تاریخ تمرکز آن بر تغییر از بالا از […]

خواندن مطلب →

آزادی‌خواهیِ کلاسیک چیست؟ نایجل اشفورد

http://cheragheazadi.org/index.php/archives/5033?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+cheragheazadi2+%28%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA+%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C%29 آزادی‌خواهیِ کلاسیک منظومه‌ای فکری است که آزادیِ فرد در کانونِ آن قرار دارد. آزادی‌خواهانِ کلاسیک در بسیاری موارد اختلافِ نظر دارند، اما، به نظرِ من، بر رویِ ده اصلِ […]

خواندن مطلب →