اگر روشنفکران جامعه ای تحقیر شوند

روشنفکری به معنای ریش گذاشتن، سر کشیدن به گالری های شمال شهر، کافه گردی در میدان انقلاب، دلبری از دختران زیبا رو با جملات نیچه، گفتن حرف های پیچیده و […]

خواندن مطلب →

داستان شب: «تمدن کفترها»

برگه سازمان حمایت از همه چیزفیسبوک شصت میلیون سال قبل، گروه‌های مختلفی از جانداران می‌زیستند. برخی روی زمین می‌خزیدند، برخی راه می‌رفتند و گروه دیگری هم وجود داشتند که قادر […]

خواندن مطلب →

طنز یا لودگی و آزارهای جنسی زنان

نوشته : فریبا داوودی مهاجر http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/2013/july/02/article/-aa4a7473c5.html «در تمام این سال‌ها، کمتر مردی را دیدم که وقتی می‌فهمد شغل قبلی من نجات غریق است و شناگرم، لحنش را لوس نکند و […]

خواندن مطلب →