دو گره کور- رامین کامران

از تاربرگ ایران لیبرال ۲۸ مارس ۲۰۲۱، ۸ فروردین ۱۴۰۰ تماس با نویسنده :rkamrane@yahoo.com آمریکا برای اختلافاتی که با دیگران پیدا می کند، راه حلی جز تسلیم بی قیود و شرط […]

خواندن مطلب →

گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم- حسن بهگر

از تاربرگ ایران لیبرال شنبه 26 مهر 1399، 17-10-2020 از آنجا که ما حکومت را توتالیتر می شماریم و آن را قابل اصلاح نمی دانیم، به براندازی باور داریم. امروز […]

خواندن مطلب →