نظریه ی جدید: برهمکنش جهان های موازی با یکدیگر و تاثیر آنها بر جهان ما – لیزا وینتر

http://www.iflscience.com/physics/physicist-predicts-parallel-universes-overlap-and-interact New Theory Suggests Parallel Universes Interact With And Affect Our Own Universe ; November 4, 2014 ; by Lisa Winter فرضیه ی جهان های موازی اغلب در داستان های […]

خواندن مطلب →

ورود به سیاه چاله ی کر راهی برای ورود به جهان های موازی دیگر

برگه کیهان شگفت انگیز فیسبوک (کتاب:جهان های موازی،میچیو کاکو،فصل پنجم) سیاهچاله های چرخان: سال 1963 زمانی بود که ریاضیدان نیوزیلندی، «روی کِر» موفق شد راه حل دقیقی برای معادلات انیشتین […]

خواندن مطلب →