گناه تاریخی و تاوان آن

در فرهنگ هایی که نتیجه ی سال ها زندگی تحت حکومت های استبدادی هستند همیشه مردم به بالادستی های خود بدهکارند، مقصرند، نفهم اند، در حق قهرمانان از خود گذشته […]

خواندن مطلب →