آینده بسیار زیبا خواهد بود

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین-فیسبوک اجازه می‌خواهم این وسط خاطره ای از یک دوست از آلمان بگویم؛ سال‌ها پیش چند روزی آنجا بودم. در شهر کلن آلمان قصد […]

خواندن مطلب →

بیانیه ی تعدادی از وکلا و حقوقدانان در خصوص رویدادهای اخیر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، در ماده 20 خود، بر حق اجتماعات شهروندان تاکید کرده است، همچنین ماده 21 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق شهروندان بر تجمعات مسالمت آمیزرا […]

خواندن مطلب →

چرا دمکراسی پارلمانی (متکی برحقوق بشر) – پرویز دستمالچی

تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221640%22 بیش از دوهزار و پانسد سال است که در باره دمکراسی بحث می شود و این گفتمان هنوز همچنان ادمه دارد، زیرا از شهر- دمکراسی آتن […]

خواندن مطلب →