بیانیه ی تعدادی از وکلا و حقوقدانان در خصوص رویدادهای اخیر

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، در ماده 20 خود، بر حق اجتماعات شهروندان تاکید کرده است، همچنین ماده 21 میثاق حقوق مدنی و سیاسی حق شهروندان بر تجمعات مسالمت آمیزرا […]

خواندن مطلب →

چرا دمکراسی پارلمانی (متکی برحقوق بشر) – پرویز دستمالچی

تاربرگ ایران لیبرال؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221640%22 بیش از دوهزار و پانسد سال است که در باره دمکراسی بحث می شود و این گفتمان هنوز همچنان ادمه دارد، زیرا از شهر- دمکراسی آتن […]

خواندن مطلب →

بی خبری مطلق از وضعیت و شرایط خانواده های دهه ۶۰ دستگیرشده و فرزندانشان

بنابه گزارش های رسیده به «فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران» بی خبری مطلق از خانواده های دهه ۶۰ دستگیر شده که در سلولهای انفرادی بند ۲۰۹ شکنجه گاه […]

خواندن مطلب →