تحليلي بر بازي هاي شيطاني در خاورميانه!؟دکتر کاوه احمدی علی آبادی

برگرفته از سایت ایران گلوبال http://iranglobal.info/node/15939 مسأله آن بود كه غرب براي فروپاشي در اتحاد جماهير شوروي نياز به اهرم هايي داشت و براي حركت موثر آن اهرام ها كافي […]

خواندن مطلب →