چهره زن در شاهنامه،آميزه ی مهر و خرد و وفاداری

از برگه تاریخ و فرهنگ ایران زمین در شاهنامه ی فردوسی نزديک به ۲۰ زن نقش آفرينی می کنند که البته بيش تر آن ها در دوری پهلوانی می زيند. […]

خواندن مطلب →

رع، هرو، چشم، ذهن، تخت امون

از برگه Ethiopian Kundalini در فیسبوک آنچه که بنی اسراییل مدرن باید درک کند این است که ممکن است یهود(Hebrew) پدرت باشد ولی نوبیا(Nubia) هنوز مادرت است. بهتر است نشانت […]

خواندن مطلب →

فردوسی و میانه‌اش با دین و اعتقادات آسمانی! دکتر محمدعلی مهرآسا

بر گرفته از http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%22435%22 بی‌گمان فردوسی یکی از بزرگان فرهنگ ایران و یکی از نوابغ حکیمان و فیلسوفان جهان است که در اثر با شکوهش«شاهنامه» فزون بر حماسه سرائی، بسیار […]

خواندن مطلب →