سه گزیده از هانا آرنت- به گزینشِ خوره کتاب

از برگه «خوره کتاب(کتاب خوار)‏» در فیسبوک {عکس: گرافیتی هانا آرنت اثر پاتریک_ولترز، بر روی دیواری در شهر هانوفر } هنگامی که جامعه‌ای به دروغ‌گوییِ سازمان یافته روی آورد و […]

خواندن مطلب →

«دروغ» ریشه همه بدبختی های ایران و ایرانیست! و تنها راه نجات، پرهیز از دروغگویی و مبارزه با دروغ و دروغگوست!

باز نشر از برگه ی Persian Gulf‎‏ فیسبوک اگر به تاریخ ۱۳۰۰ و اندی سال گذشته (درحقیقت پس از یورش وحشیانه تازیان به ایران) کشورمان بنگریم، متوجه می شویم که […]

خواندن مطلب →