نفرین مشتاق علیشاه:شهری خون بهای مشتاق است

نفرین مشتاق علیشاه -Ali Sajjadi- فیسبوک مشتاق عليشاه اواخر دوره زنديه به کرمان ‌آمد و مورد توجه دراويش و صوفيان کرمان قرار گرفت. او روحی ناآرام و ذهنی تند داشت، […]

خواندن مطلب →