علی اکبر داور، خدمتگزاری با فرجامی تلخ

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران زمین_فیسبوک بخش یکم علی اکبر داور در سال 1264 هجری شمسی در تهران متولد شد.پدرش کلبعلی خان ، سالیان دراز در دربار شاهان قاجار […]

خواندن مطلب →

عوامل سقوطِ محمدرضا پهلوی-مجموعه یادداشت ها و تقریرات علی دشتی

از فیسبوک-فرهنگ و تاریخ ایران زمین آن چه در کتابِ «عوامل سقوطِ محمدرضا پهلوی» می خوانیم، مجموعه یادداشت ها و تقریرات علی دشتی از اواسطِ سال 1358 تا درگذشتِ او […]

خواندن مطلب →