یافته های یک پژوهش: آزاردهنده های اینترنتی واقعا شکست خوردگان هستند.

Study Finds That Online Harassers Really Are Losers July 22, 2015 | by Stephen Luntz http://www.iflscience.com/brain/online-harassers-really-are-losers {پرخاشگری مردان به زنان با عملکرد ضعیف خودشان همبستگی دارد.} برخی اوقات دانش چیزهای […]

خواندن مطلب →

دشمنی با مردم یا مبارزه با فاشیسم؟ حسن بهگر

ایران لیبرال ؛ http://www.iranliberal.com/showright-spalt.php?id=%221336%22 به تازگی برخی از هموطنان ما مبتلا به عارضه ی جدیدی شده اند و آن دشمنی با مردم در لباس ضدیت با جمهوری اسلامی است. در […]

خواندن مطلب →