نقد و تحلیل دیکتاتوری-مانس اشپربر

از گروه تاریخ و فرهنگ ایران-Fred Daneshyar – فیسبوک دیکتاتورها بیمارانی هستند که بیماری‌شان در هیاهوی توده‌ها، برای خودشان و برای دیگران پنهان می ماند و به همین علت فرصت […]

خواندن مطلب →