نفی دمكراسی به نام اقتصاد- رامین كامران

از تاربرگ ایران لیبرال تاریخ نگارش ژانویه ۲۰۰۹ مقدمه مكرر شدن بعضی حرفها كه از نوجوانی و جوانی مرتب شنیده ایم، نوعی احساس بی حركتی و جمود به ذهن القأ […]

خواندن مطلب →

سیاست ضد ملی حذف آموزش به زبان فارسی-اقبال اقبالی

“حزب چپ ایران (فدائیان خلق)” و سیاست ضد ملی حذف آموزش به زبان فارسی-اقبال اقبالی از ایران لیبرال ایران کشور کثیرالمتجاوز می باشد. کشوری که در طول تاریخ همواره مورد […]

خواندن مطلب →

مسئولیت پذیری برای ساختن دمکراسی ایران – سیاوش ایراندوست

برگرفته از «ایران لیبرال» با بررسی مقاله ی «بالاخره که شهید شد؟» نوشته ی رامین کامران، شخصی مطرح کرد که – ” نویسنده کدام طرفی است؟ این مطالب را از […]

خواندن مطلب →